Om Tinsten

TINSTEN AB arbetar med både rekrytering och uthyrning av arbetsmarknadens mest kvalificerade tjänster, främst inom teknik och management. Det innebär att vi kan hjälpa dig med alltifrån nyutexaminerade ingenjörer till tekniska specialister och projektledare samt chefer på ledningsgruppsnivå. Vi på TINSTEN, som arbetar med att lösa våra kunders behov har alla teknisk bakgrund samt erfarenhet ifrån ledande positioner i arbetslivet. Detta ger oss de bästa förutsättningarna för att förstå just ditt behov.

Vår affärsidé är att förse våra kunder med rätt kompetens- tillfälligt som permanent - och därmed öka kundernas och medarbetarnas konkurrenskraft oavsett konjunktur.

Vår vision är att skapa långsiktiga, högkvalitativa relationer med våra kunder och medarbetare, samt att bli ett naturligt val av samarbetspartner.